UBND TỈNH TIỀN GIANG
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (15/04/2019) SángNghỉ
ChiềuNghỉ
Thứ 3 (16/04/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

NHNN TG

NHNN TG
ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, Dự sinh hoạt chi bộ mẫu
NHNN TG

NHNN TG

Tỉnh đoàn tỉnh TG
Thứ 4 (17/04/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, Dự HN đánh giá lại KQ hoạt động QTDND quý I/2019, triển khai phương hướng NV quý II/2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2019NHNN TG

ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

NHNN TG

NHNN TG
Thứ 5 (18/04/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ,Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ Dự HN đánh giá lại KQ hoạt động NH trong quý I/2019, triển khai NV trọng tâm quý II/2019 và ký kết giao ước thi đua 2019.

NHNN TG
ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Dự HNSK công tác XD nông thôn mới quý I/2019

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
GCĐ


NHNN TG

NHNN TG
Thứ 6 (19/04/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, Dự Đại hội Chi đoàn TNCSHCM NHNNTG

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

NHNN TG


NHNN TG
ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Dự họp đánh giá KQ thực hiện CSTD của NHCSXH tỉnh TG

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, Dự họp phổ biến KH Tổ chức, Điều lệ Hội thao; Tổ chức bốc thăm chia bảng Hội thao ngành NHTG 2019.

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, Dự họp thi đua
NHCSXH CNTG


NHNN TGCục Thuế tỉnh TG
Thứ 7 (20/04/2019) SángNghỉ
ChiềuBà Nguễn thị Đậm, GĐ, dự họp lấy phiếu tính nhiệm để bổ nhiệm lại PGĐ NHTMCPĐT & PT CN TGNHTMCPĐT & PTCNTG
Chủ nhật (21/04/2019) SángNghỉ
ChiềuNghỉ

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp