UBND TỈNH TIỀN GIANG
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (22/07/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

NHNN TG

NHNN TG
ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

NHNN TG

NHNN TG
Thứ 3 (23/07/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Dự HN trực tuyến phiên họp của UB quốc gia về CP điện tử với các BCĐ XD CP điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
TTHN TG

NHNN TG

NHNN TG
ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Dự buổi cầu truyền hình phổ biến nhiệm vụ do TĐ NHNN giao

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, Dự buổi giao lưu đối thoại giữa CT. UBND tỉnh với CB Công đoàn và lãnh đạo DN

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TGTTHN TG


NHNN TGThứ 4 (24/07/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

NHNN TG

NHNN TG
ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

NHNN TG

NHNN TG
Thứ 5 (25/07/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, Dự HN trực tuyến toàn quốc SK công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai NV thời gian tới của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia, do PTTTT Trương Hòa Bình chủ trì.


Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

TNHN TG
NHNN TG
ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, lv tại đv

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
NHNN TG

NHNN TG

NHNN TG
Thứ 6 (26/07/2019) SángBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Dự HNSK quy chế phối hợp giữa BNC Tỉnh ủy với các cơ quan về công tác nội chính; PCTN & CC tư pháp

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, Dự Lễ KN 90 năm thành lập CĐVN

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
Hội trường Tỉnh ủy TGTTHN TG


NHNN TG

ChiềuBà Nguyễn Thị Đậm, GĐ, Dự HN triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh TG thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó GĐ, lv tại đv

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó GĐ, lv tại đv
TTHN TGNHNN TG

NHNN TG
Thứ 7 (27/07/2019) SángNghỉ
ChiềuNghỉ
Chủ nhật (28/07/2019) SángNghỉ
ChiềuNghỉ

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp